Larmetiketter från Gate Security - RF utan streckkod, rund

Larmetikett RF utan streckkod kännetecknas av ett optimalt förhållande mellan storlek och graden av detekteringssystem vilket skyddar mot snatteri.

Stöldskyddet för dessa larmetiketter har en vit, printbar yta och fungerar med larmbågar med radiofrekvensteknik.


Produktspecifikation

Typ av larmbåge: RF

Dimension: Diameter 4 cm

Antal/rulle: 1000 st.