Larmetiketter från Gate Security - RF med streckkod, 4x4cm

Larmetikett RF med streckkod kännetecknas av ett optimalt förhållande mellan storlek och graden av detekteringssystem vilket skyddar mot snatteri. 

Stöldskyddet för dessa larmetiketter har en falsk streckkod och fungerar med larmbågar med radiofrekvensteknik.


Produktspecifikation

Typ av larmbåge: RF

Dimension: 4x4 cm

Antal/rulle: 1000 st.