Larmetiketter från Gate Security - AM, plastskydd

Larmetikett AM med en plastfilm för t.ex. tillslutning av kartonger och förpackningar.

Stöldskyddet för dessa larmetiketter fungerar med akustomagnetiska larmbågar.


Produktspecifikation

Typ av larmbåge: AM