• Förlängd produktgaranti
  • Fjärrtillgång till:
    • Dagliga systemkontroller
    • Fjärrunderhåll när det behövs, inklusive ändring av mottagare av kundrapporter
  • Inga arbetskostnader för support - bara resekostnader (om det behövs)
  • Kortare supporthantering - inga extra steg för godkännande