Intelligent arkitektur upptäcker potentiella problem i hårdvaran på ett mycket tidigt stadium. Komponenter ersätts som en förebyggande åtgärd om det är nödvändigt.

Detta innebär att vi kan garantera en optimal drift till en minimal kostnad.

Med Fjärrsupport får du:

  • Automatisk bevakning av systemet
  • Kan täcka butiker över hela världen
  • Snabb responstid
  • Ökar mängden av relevant support
  • Minskar kostnaden för support

 

De flesta av Cross Points produkter är aktiverade för Fjärrsupport och detta gynnar både butiker och installatörer.