Förenklad hantering av larmbågar.

Med Fjärrsupport får du en optimal drift av larmbågarna till en minimal kostnad.

Automatisk bevakning av systemet som täcker butiker över hela världen.

Snabb responstid som ökar mängden av relevant support och minskar kostnaden.

 

Intelligent arkitektur upptäcker potentiella problem i hårdvaran på ett mycket tidigt stadium. Komponenter ersätts som en förebyggande åtgärd om det är nödvändigt.

Detta innebär att vi kan garantera en optimal drift till en minimal kostnad.

Med Fjärrsupport får du:

 • Automatisk bevakning av systemet
 • Kan täcka butiker över hela världen
 • Snabb responstid
 • Ökar mängden av relevant support
 • Minskar kostnaden för support

 

De flesta av Cross Points produkter är aktiverade för Fjärrsupport och detta gynnar både butiker och installatörer. 

 
 • Förlängd produktgaranti
 • Fjärrtillgång till:
  • Dagliga systemkontroller
  • Fjärrunderhåll när det behövs, inklusive ändring av mottagare av kundrapporter
 • Inga arbetskostnader för support - bara resekostnader (om det behövs)
 • Kortare supporthantering - inga extra steg för godkännande