• CrossPoint Maxus AM50
  CrossPoint Maxus AM50

  Beprövade detektionsegenskaper med maximal genomskinlighet.

  Valbara notifikationer för olika typer av alarm.

  Tillgänglig med fjärrservice.

  Integrerad besöksräknare i larmbågarna.

Larmbågar från Gate Security - Varularm, Cross Point Maxus AM50

Larmbågen Cross Point MAXUS AM50 är estetiskt överlägsna, matchar butikens inredning perfekt och fyller sin funktion utan att störa. Larmbågarna är en kombination av AM-baserat 58 kHz varularm, kundräknare och reklamsystem. Det ger maximal detektion av hårda larmbrickor och larmetiketter i krävande butiksmiljöer.

Dubbelriktade sensorer kan integreras i antennerna på larmbågarna för att räkna antalet kunder som går in i och lämnar butiken. Därmed kan du enkelt kontrollera och anpassa personalplaneringen och optimera butikseffektiviteten.

Vid en larmhändelse meddelar larmbågarna vilken typ av händelse som inträffat, så att personalen kan vidta rätt åtgärder. När systemet är anslutet till vår Cross Point CrossCONNECT-plattform finns information från kundräknaren och varularmshanteringen tillgänglig online för vidare bearbetning. Rapporter kan skickas till din inkorg och informationen kan integreras flexibelt med befintliga informationshanteringssystem.

Fjärrunderhållet garanterar optimal drift till lägsta möjliga kostnad


Produktblad

pdfMaxus AM50


Tillgängliga modeller

larmbagar-optima-luna Optima

Komplett larmbåge med integrerad kundräknare, ljus- och ljudlarm.


Tillvalsfunktion

 • Integrerad metalldetektion