Larmbågar från Gate Security

Säkra ingången och analysera kundflödet med våra larmbågar.

Framtidens varularm med larmbågar från Sensormatic och Cross Point. 

Systemen finns i både RF och AM-teknik och är IP-baserade.

Med våra intelligenta larmbågar får butiken en kombination av:

Varularmssystem, kundräknare med butiksanalys, felhanteringssystem och reklamsystem