Varularm från Gate Security - InVue NE360

Varularmet som gör surfplatta och smartphone till ett effektivt försäljningsverktyg.

Varularmet NE360 är en komplett säkerhetslösning för surfplattor och smartphones som, på ett mobilt, säkert och smidigt sätt, skapar nya försäljningsmöjligheter för butiken. Stöldskyddet har en integrerad kortbetalningsmodul som gör InVue NE360 till en komplett försäljningscentral. Varularmet finns i två varianter: NE360T/NE360H för komplett mobilitet, samt NE360C med fixerat larmställ.


Produktblad

pdfNE360


InVue NE360H/NE360T för smartphone och surfplatta.

Varularm från Gate Security - InVue NE360

 • Larmhöljet stöder alla typer av smartphones, surfplattor och kortbetalningsmoduler
 • Varularmet visar surfplattan i liggande eller stående läge
 • Höljet för surfplattan har en integrerad fotställning
 • Stödjer alla typer av kortbetalningsmoduler
 • Enkel låsning och borttagning av kortbetalningsmodulen från larmhöljet
 • Varularmet har integrerat stöd för USB-kommunikation mellan smartphone/surfplatta och kortbetalningsmodul

InVue NE360C för surfplatta.

Varularm från Gate Security - InVue NE360

 • Varularmsstället stöder alla typer av surfplattor
 • Stabil och hållbar konstruktion i metall
 • Kortbetalningsmodulen kan lossas från larmstället och används trådlöst
 • Kortbetalningsmodulen kan vara ansluten till USB-docka som kan fixeras på butiksdisk eller vägg
 • Snabb och enkel borttagning av surfplattan från varularmsstället för mobilitet

 • InVue NE360H och NE360T
  InVue NE360H och NE360T

  Stödjer alla typer av kortbetalningsmoduler

  Enkel låsning och borttagning av kortbetalningsmodulen från larmhöljet

 • InVue NE360H och NE360T
  InVue NE360H och NE360T

  Varularmet har integrerat stöd för USB-kommunikation mellan smartphone/surfplatta och kortbetalningsmodul

  Larmhöljet stöder alla typer av smartphones, surfplattor och kortbetalningsmoduler

 • InVue NE360H och NE360T
  InVue NE360H och NE360T

  Varularmet visar surfplattan i liggande eller stående läge

  Höljet för surfplattan har en integrerad fotställning

 • InVue NE360C
  InVue NE360C

  Varularmsstället stöder alla typer av surfplattor

  Stabil och hållbar konstruktion i metall

 • InVue NE360C
  InVue NE360C

  Kortbetalningsmodulen kan lossas från larmstället och används trådlöst

  Kortbetalningsmodulen kan vara ansluten till USB-docka som kan fixeras på butiksdisk eller vägg

 • InVue NE360C
  InVue NE360C

  Snabb och enkel borttagning av surfplattan från varularmsstället för mobilitet