Varularm från Gate Security - Invue Commercial Security

Stöldsäkra din offentliga surfplatta.

Varularmen för offentlig surfplatta är designat för företag som:

  • Använder självbetjäningsstationer, informationscentraler, kundservice.
  • Behöver snabb tillgång till information, lager och spårning av order.
  • Kräver ett enkelt försäljningsställe och digitala displayer.

Video: InVue Commercial Security