Butiksanalys från Gate Security - InVue InsightInsight är ett molnbaserat analysverktyg för optimering av planogram via data från kundinteraktion med surfplattor och smartphones i butiken.


Sammanfattning av Insight:

 • Insight samlar statistik över när och hur länge smartphones, surfplattor och andra produkter lyfts upp av kunden från varularmsställen.
 • Statistik finns att tillgå för varje elektronikenhet från butiks-, region- upp till företagsnivå.
 • Koppla in upp till 16 olika elektronikenheter till Insight Hub och få statistik över dessa.
  Ytterligare 16 enheter kan kopplas in via Insight Expansion Box.
 • Med Insight får du även kontroll över alla enheters säkerhetsstatus och kan (av)aktivera larm.
 • Insight kan administreras från olika nivåer, från butikschef via regionchef till huvudkontoret.
 • Meddelanden från systemet kan skickas ut via SMS eller e-post.
 • Fungerar med iOS och Android-enheter.

Produktblad

pdfInsight


Synlighet i Insight

 1. Vet vilka produkter som kunden interagerar med och hur länge.
 2. Visas rätt produkter på rätt ställe?
 3. Aktivera och inaktivera varularmen.

Butiksanalys från Gate Security - InVue Insight


Översikt av systemet

 1. Regionchefer och huvudkvarter har tillgång till information i analysverktyget över alla butiker och får meddelanden från systemet.
 2. Butikschefer har tillgång till information i analysverktyget från sin butik och får meddelanden från systemet.

Butiksanalys från Gate Security - InVue Insight


Exempel på analys

Följande information ges från Insight via en molnbaserad portal:

 • Planogram: Typ av enhet (t.ex. varumärke och modell) på varje varularm samt saknade enheter.
 • Säkerhet: Aktiverar/avaktivera varularmen.
 • Systemstatus: Strömladdnings- och kommunikationsstatus (framtida funktion).

Butiksanalys från Gate Security - InVue Insight


Övervakning av systemet i Insight

Meddelanden:

 • Enhet saknas.
 • Enheten har betydligt mer (eller mindre) aktivitet än normalt.
 • Larmet är inte aktiverat efter att larmet gått ljudit

Kommunikationsmetod:

 • Konfigurerad för SMS eller e-post.
 • Anpassningsbar.

Dessutom:

 • Larm som inte utlösts av butikspersonal.
 • Butiken upplever mer interaktioner med surfplattor och smartphones än normalt.

InVue InSight - Användargränssnitt