Elektroniskt låssystem från Gate Security - InVue Access Manager Access Manager är en säkerhetslösning speciellt utformad för detaljhandeln som granskar användning och delegerar ansvar för elektroniska lås som används i butiken.


Produktblad

Varularm från Gate Security - InVue, Elektroniskt lås Access Manager


Access Manager ger information om användning av lås.

Med Access Manager kan du tilldela vem som har tillgång till låsta skåp och säkerhetsanordningar.

Du styr vem som har tillgång till hela butiken, en avdelning eller ett lås.

Access Manager från Gate Security


Förbättra kontroll och ansvarsskyldighet.

Access Manager loggar data för varje interaktion som sker med lås och den som har tillgång till nyckeln.

Genom insamling och rapportering av data får du hjälp med att förstå hur personalen agerar, vilket gör att du kan öka butiksprestanda och kundservice.

Access Manager från Gate Security


IR3 Key är datainsamlaren till Access Manager som ger dig kunskapen.

Access Manager från Gate Security