• Universal Lock - Produktdesign
    Universal Lock - Produktdesign

    Förreglande låsbleck

    Enkel installation med tryckkänsligt klister

    InVue Universal Lock är ett elektroniskt lås som utnyttjar InVues PowerTouch-teknologi för att hantera lås utan batterianvändning

    Med en enkel knapptryckning på IR2 Key aktiveras/inaktiveras InVue Universal Lock

Elektroniskt lås från Gate Security - InVue Universal Lock

Elektroniskt lås för glas- och trädörrar.

InVue Universal Lock är ett elektroniskt lås designad att enkelt och säkert byta ut dina gamla analoga lås för dina glasskåp.

Med IR2 Key öppnas det elektroniska låset och därmed skåpet med endast en knapptryckning.


Produktblad

pdfUniversal Lock