Elektroniskt lås från Gate Security - InVue IR2 Key

Ett elektroniskt lås som kommer att låsa upp försäljningen.

Plattformen för Smart Lock och IR-Key är ett elektroniskt lås-nyckel-system speciellt designat för detaljhandel och butiker.

IR2 Key

IR2 Key innehåller PowerTouch-teknologi som inte bara sköter om Smart Lock utan användning av batterier, utan aktiverar/avaktiverar varularm från InVue. Varje nyckel tilldelas en unik kod för butiken eller avdelningen, som blir ogiltig efter 12 timmar för att minimera risken som associeras med tappade eller stulna nycklar.


Produktblad

pdfIR2 & IR2-S Keys


Elektroniskt lås från Gate Security - InVue IR2 Key

 

IR2-S Key

IR2 Sounder Key utvecklades för att skapa ytterligare ett lager av säkerhet.

Förutom nyttan som finns i originalet IR2 Key, ger IR2-S Key av ett ljud- och ljusalarm i 120 sekunder efter att ett skåp har låsts upp.

Detta för att uppmärksamma butiksföreståndaren att låsa skåpet igen.


 

Elektroniskt lås från Gate Security - InVue IR2 Key

 

Laddnings- och programmeringstationer

Laddningsstationen återladdar upp till fyra nycklar samtidigt.

Den förhindrar överladdning, samt avaktiverar automatiskt varje nyckel för ökad säkerhet

Programmeringsstationen aktiverar din IR2 Key och tilldelar den en unik kod, som är giltig i 12 timmar.

Ett obegränsat antal av IR2 Key kan synkas med en enda programmeringsstation.


 

Elektroniskt lås från Gate Security - InVue IR2 Key

 

Kompatibel med varularm från InVue.

IR2 Key och IR2-S Key innehåller PowerTouch teknologi som inte bara tar hand om ett elektroniskt lås som Smart Lock utan användning av batterier, den aktiverar/avaktiverar även varularm från InVue.