• Drawer Lock - Produktdesign
    Drawer Lock - Produktdesign

    Lås i två delar ger flexibilitet för installtion på lådor med enkel eller dubbel tjocklek på panelen

    Ett enkel klick från IR2 Key aktiverar Drawer Lock

    Drawer Lock utnyttjar InVues PowerTouch-teknologi för att hantera ett elektroniskt lås utan batterianvändning

Elektroniskt lås från Gate Security - InVue Drawer Lock

Elektroniskt lås för utdragbara skåp och dörrar

InVue Drawer Lock är ett elektroniskt lås för utdragbara dörrar och skåp med hål på 19mm.

Det är ett elektroniskt lås som har en innovativ design som gör att det både fungerar som ett robust lås samtidigt som det är ett attraktivt skåpshandtag.


Produktblad

pdfDrawer Lock