• Cam Locks - Produktdesign
    Cam Locks - Produktdesign

    Cam Lock utnyttjar en patenterad teknologi i IR2-nyckeln, vilket ger ett elektroniskt lås utan batterianvändning

    Cam Lock öppnas/stängs med en knapptryckning på IR2 Key

Elektroniskt lås från Gate Security - InVue Cam Lock

Elektroniskt lås för att öppna skåp och dörrar.

InVue Cam Lock är ett elektroniskt lås designad för utåtsvängande skåp och dörrar.

Låset är kompatibel med IR2 Key och IR2-S Key.


Produktblad

pdfCam Lock