• IR Safers - Produktdesign
  IR Safers - Produktdesign

  Varularmet IR Safers är kompatibelt med det elektroniska låssystemet IR Ecosystem

  Larmmekanismen i varularmet är kompatibel med larmbågar av både RF- och AM-modell

 • IR Safers - Produktdesign
  IR Safers - Produktdesign

  Integrerad upphängningskrok som är omöjlig att ta bort.

  Kombinerad med IR Locking Hook ger det varularmet en mycket hög säkerhet.

Varularm från Gate Security - InVue IR Safers

Säker inneslutning av stöldbegärliga produkter.

Varularmet IR Safers tillhandahåller en säker inneslutning av tillbehör som enkelt låsas in och plockas fram.

Varularmet IR Safers visar produkten och produktinformationen klart och tydligt samtidigt som den skyddar med ett lås som inte kan brytas upp.


 • Designad för hyll- och ställprodukter
 • Fungerar med IR2-nyckeln för snabb tillgång till visningsprodukten

Produktblad

pdf IR Safers

pdf IR Safers - Teknisk specifikation