Varularm från Gate Security - Invue Sell-Thru Security

Varularm för produkter som presenteras i ställ eller på hylla.

Med Sell-Thru Security kan butiken tryggt och enkelt presentera värdefulla produkter i ställ eller på hyllor. Man kan enkelt ställa in varularmet på antalet tillgängliga produkter för kunden, dessutom finns lås- och tidsfördröjning som ytterligare förenklar betjäningen.Varularmets stöldsäkra ställ ökar försäljningen genom att tillgängligheten ökar för dina produkter.