• Series 855V
  Series 855V

  Vertikal presentation för både smartphone och surfplatta garanterar varularmets stabilitet

  Larmsensorer med extremt låg profil ger en förbättrad kundupplevelse

 • Series 855V
  Series 855V

  Larmkablarna på varularmet möjliggör en enkel borttagning av produkten från larmstället

  Kompatibelt med det elektroniska nyckelsystemet OneKEY

 • Series 855V
  Series 855V

  Utbytbar produkthållare gör det möjligt för butiken att välja olika typer av presentationsdesign

  Tre typer av larmsensorer finns tillgängliga: Micro USB, Type C, Lightning sensor

 • Series 855V
  Series 855V

  Larmsensorerna märks knappast på visningsprodukten, tack vare den låga profilen

 • Series 855V
  Series 855V

  Vertikal presentation för både smartphone och surfplatta garanterar varularmets stabilitet

  Larmsensorer med extremt låg profil ger en förbättrad kundupplevelse

 • Series 855V
  Series 855V

  Tillgänglig med lågprofilerade säkerhetsklamrar för förbättrad säkerhet

Varularm från Gate Security - Invue Series 855V

Varularm med ultralågt profilerat stöldskydd för smartphone och surfplatta.

Varularmet Series 855V är stöldskyddslösning för surfplatta och smartphone och bildskärmar, med en minimalistisk design maximerar kundupplevelsen.

Varularmet tillhandahåller strömladdning på upp till 2,1A, vilket gör att visningsprodukten alltid fungerar smidigt.


Varularmet Series 855V:

 • Strömlinjeformad design på varularmet som garanterar larmställets stabilitet och förbättrar kundupplevelsen
 • Konsekvent strömladdning med upp till 2.1A, som säkerställer att surfplattan/smartphone alltid fungerar
 • Kompatibel med olika varumärken för elektronik
 • Hanteras av InVues elektroniska nyckel OneKEY

Produktblad

pdf Series 855V