Elektroniskt låssystem för varularm och lås.

Ett säkerhetssystem med en enda nyckel som skyddar dina mest stöldbegärliga produkter.

En nyckel till fyra olika kategorier av varularm ger dig pålitlig säkerhet för alla produkter i hela butiken.

OneKEY Ecosystem ger dig möjligheten att på ett säkert sätt presentera och ge kunder tillgång till dina produkter samtidigt som butikspersonalen alltid har rätt nyckel till hands när det behövs.

IR2-nyckel

Varularm från Gate Security - InVue, Elektroniskt lås

IR2-nyckeln har en PowerTouch-teknologi som fungera med den innovativa Smart Lock, som ej använder batterier, samt att den aktiverar och avaktiverar alla InVues olika varularm.


IR2-S-nyckel

Varularm från Gate Security - InVue, Elektroniskt lås

Larmar både med ljud- och ljuslarm i 120 sekunder efter att ett skåp har låsts upp för att påminna butikspersonalen om att åter låsa skåpet.


Produktblad

Varularm från Gate Security - InVue, Elektroniskt lås IR2 & IR2-S Keys

Varularm från Gate Security - InVue, Elektroniskt lås

Ingen annan nyckel har samma flexibilitet och säkerhet som den programmerbara IR2 nyckeln.

Och att använda den är enkelt eftersom programmeringsstationen gör allt arbete.

Varje gång man för IR2-nyckeln mot IR-porten på programmeringsstationen så tilldelas nyckeln automatiskt en ny kod som gäller i 12 timmar.

Efter den tiden avaktiveras nyckeln tills man programmerar den igen och gör den giltig.


IR2 Laddare

  • Laddar upp till fyra IR-nycklar samtidigt
  • Designad att förhindra överladdning och bortslösad energi
  • För ökad säkerhet så avaktiveras nycklarna när man laddar dem.

 

IR2 Programmeringsstation

  • Ett obegränsat antal IR2-nycklar kan synkas med en enda programmeringsstation
  • Aktiverar IR2-nyckeln och tilldelar den en unik kod
  • Sätter en tidsbegränsning på 12 timmar för hur länge IR2-nyckeln är giltig

Access Manager - video

Access Manager

Access Manager är en säkerhetslösning speciellt utformad för detaljhandeln som granskar användning och delegerar ansvar för elektroniska lås som används i butiken.

 

Produktblad

Varularm från Gate Security - InVue, Elektroniskt lås Access Manager

 

Access Manager ger information om användning av lås.

Access Manager från Gate Security

Med Access Manager kan du tilldela vem som har tillgång till låsta skåp och säkerhetsanordningar.

Du styr vem som har tillgång till hela butiken, en avdelning eller ett lås.

 

Förbättra kontroll och ansvarsskyldighet.

Access Manager från Gate Security

Access Manager loggar data för varje interaktion som sker med lås och den som har tillgång till nyckeln.

Genom insamling och rapportering av data får du hjälp med att förstå hur personalen agerar, vilket gör att du kan öka butiksprestanda och kundservice.

 

IR3 Key är datainsamlaren till Access Manager som ger dig kunskapen.

Access Manager från Gate Security