Sedelräknare från Gate Security - Glory

Sedelräknare med mycket hög kvalitet och utförande.

Våra sedelräknare passar alla verksamheter som handhar pengar.

De har en hög driftsäkerhet med lång livslängd.


GFB-800

GFB-800 räknar samt buntar sedlar och har full utsortering på bredden.

Maskinen räknar även valsedlar och rikskuponger (tillval).

 

GFS-100

 GFS100 är en tvåfackssorterare som sorterar blandade valörer i antal, summerar de olika valörerna samt vänder sedlarna åt rätt håll.

 

GFS-120 

GFS-120 är en tvåfackssorterare som är inställd på EUR, USD och SEK.

Maskinen sorterar de blandade valörerna i antal, summerar de olika valörerna samt vänder sedlarna åt rätt håll.

Denna maskin utför även full äkthetskontroll.

Maskinen klarar totalt sju olika valutor (tillval).