Milestone XProtect Professional är mjukvaran för medelstora installationer som t.ex. muséer, sjukhus och skolor.

XProtect Professional är en omfattande lösning för kameraövervakning av medelstora installationer med flera byggnader.

XProtect Professional ger en komplett överblick av installationen med interaktiva kartor som visar position för övervakningskamerorna.

Larm visas direkt på kartan, vilket gör det enkelt att identifiera och analysera incidenter genom hela systemet. Om en incident sker, kan användaren snabbt hitta den relevanta datan via videosökningverktyget.


Produktblad

pdfXProtect Professional - Broschyr   

pdfXProtect Professional - Specifikation


Enkel att utveckla och underhålla

Kameraövervakning från Gate Security - Milestone XProtect Professional

Enkel att installera: Licensaktivering och systemkonfigurationen sker automatiskt, vilket förkortar och förenklar installationen.  

Systemet upptäcker och konfigurerar automatiskt nya övervakningskameror som läggs till befintligt system.

Obegränsat antal servrar: Utöka din installation enkelt och lägg till flera övervakningskameror och annat hårdvara utan prestandaförsämring, eftersom detta sker distribuerat över obegränsat antal servrar.


Avancerad interaktiv övervakning

Kameraövervakning från Gate Security - Milestone XProtect Professional

Karta: Interaktiv karta i flera skikt ger en omfattande översikt av alla övervakningskameror och hela installationen.

Larmhanterare: Är integrerad med kartfunktionen för att ge en klar och tydlig överblick av larm som kan verifieras, vilket minskar antalet falsklarm.

Skapa bevis av hög kvalitet: Ett avancerat verktyg för videosökning gör det enkelt att hitta inspelningar av incidenter, vilket skapar bevis snabbt.

Flerkanals- och tvåvägsaudio: Kommunikation är enkelt eftersom operatörer kan skicka ut meddelanden till flera personer eller tala direkt med personer vid entréer och ingångar.


Mer hjälp

Kameraövervakning från Gate Security - Milestone XProtect Professional

Användare kan snabbt identifiera incidenter och svara genom att ha tillgång till video via mobiltelefonen.

Inbyggd rörelsedetektion: Övervakningskamerorna kan spela in video vid specifika händelser, som t.ex. när någon går in i en byggnad.

Dual streaming: Hårdvaran har två oberoende konfigurerbara strömmar för live och inspelad video för optimal infrastruktur för server och nätverk.