Kameraövervakning från Gate Security - Milestone XProtect Corporate


Milestone XProtect Corporate är ett kraftfullt IP-baserat kameraövervakningssystem (Video Management Software) avsett för stora säkerhetsinstallationer med hög säkerhetsnivå. '

Det har byggts med innovativ teknik, utformad för att garantera ett komplett skydd av videointegriteten och boosta systemets generella prestanda med hårdvaruaccelererad videoavkodning.

I kameraövervakningssystemet ingår, förutom central hantering av alla servrar, övervakningskameror och användare i installationer med flera platser, en integrerad videovägg för operatörer som behöver bästa möjliga situationsöverblick för alla händelser.

Programmet stöder failover-inspelningsservrar, vilket gör det till ett perfekt val för uppdragskritiska installationer som kräver kontinuerlig tillgång till livevideor och oavbruten videoinspelning.

XProtect Corporate har branschens bäst presterande inspelningsprogram med inspelningsfrekvens på minst 3,1 Gbit/s och passar utmärkt för installationer i kontinuerlig drift, exempelvis på flygplatser och spelhallar.

XProtect Corporate

Genom att använda XProtect Corporate får operatörer en komplett grafisk överblick av sin säkerhetsinstallation med kameraövervakning, så att de snabbt kan svara på händelser och ge korrekt information till första respondenter.

Välj XProtect Corporate om du behöver:

 • Ansluta upp till obegränsat antal övervakningskameror per server.
 • En programvara avsedd för flera servrar.
 • Kartor med flera lager och fullständig larmhantering.
 • Kontinuerlig tillgång till livevideor och oavbruten videoinspelning.
 • Central administration av alla distribuerade servrar

 


Produktblad

pdfMilestone XProtect Corporate - Broschyr   

pdfMilestone XProtect VMS - Jämförelse av system


Tillförlitligt högpresterande övervakningsprogram

Kameraövervakning från Gate Security - Milestone XProtect Corporate

 • Högpresterande inspelningsserver: Byggd på en ursprunglig 64-bitars Windows-implementering och en högoptimerad databasteknologi med RAM-baserad förbuffring, och inspelningsserver som stöder en inspelningshastighet på minst 3,1 Gbit/s
 • Inspelningsservrar med aktiv standby: Upprätthåll videovisnings- och inspelningsfunktionerna med minimala avbrott och videoförluster vid nätverksproblem, serverfel, strömförlust eller något annat systemproblem
 • Enhetslagring: Använder kamerabaserad lagring som ett komplement till den centrala lagringen i inspelningsservrarna med flexibel video- och ljudhämtning baserad på tidsscheman, händelser eller manuella förfrågningar. Det inkluderar möjligheten att kombinera centralt lagrade och fjärrlagrade videor genom att använda Scalable Video Quality Recording™ (SVQR).
 • Hårdvaruaccelererad videoavkodning: Stöd för NVIDIA© och Intel© Graphics Processing Units (GPU) videoavkodning ger dig möjlighet att maximera din användning av systemet till fullo.

 

För storskalig och distribuerad kameraövervakning

Kameraövervakning från Gate Security - Milestone XProtect Corporate

 • Obegränsad systemskalbarhet: Stöder ett obegränsat antal kameror, användare och platser
 • Centraliserat enkelt hanteringsgränssnitt: Ger en effektiv systemadministration av alla anslutna kameror och enheter, oberoende av systemstorlek eller distribution
 • Anpassningsbart användargränssnitt: Optimera systemhanteringsgränssnittet för olika roller och nivåer av administrativa användare
 • Avancerad behörighetshantering: Stödjer ärvda användarrättigheter och förmågan att tilldela delhanteringsrättigheter
 • Milestone Interconnect: XProtect Corporate kan anslutas via Interconnect med alla XProtect VMS- och Milestone Husky-produkter, vilket ger centraliserad drift och kostnadseffektiv hantering av geografiskt spridda övervakningsplatser
 • Användartillstånd: Administratörer kan kontrollera användartillstånd på visningsklientnivå. Det gör det möjligt för dem att hantera installationer med flera användare mer effektivt, genom att tilldela den exakta nivå som krävs för varje användare

 

Högsta möjliga situationsförståelse

Kameraövervakning från Gate Security - Milestone XProtect Corporate

 • Interaktiva Smart Maps med byggnadsstöd: Den ultimata kartfunktionen som ger dig möjlighet att navigera mellan byggnader, våningar och kameror, allt i ett smidigt gränssnitt med stöd för GIS- och CAD-ritningar och större karttjänster på Internet som Google, Bing och OpenStreetMap. Definiera layouten över dina byggnader, ladda upp planritningar, sätt ut kameror och njut av en enkel användarupplevelse samtidigt som du svarar snabbt och effektivt på incidenter.
 • Larmhanterare: Komplett larmhantering ger en konsoliderad överblick av säkerhets- och systemlarm för omedelbar visuell verifiering
 • XProtect Smart Wall: Avancerad videovägglösning inkluderad med programmet. Den gör det möjligt för kontrollrumsoperatörer att dela ett stort utbud av information, inklusive livesända och inspelade videor, bilder, kartor, larm och textmeddelanden, för att bättra koordinera responsaktiviteter
 • Bokmärke: Flagga videosekvenser som är av särskilt intresse och lägg till beskrivningar. Det gör det enkelt för användarna att dela information. Programmera systemet att automatiskt bokmärka vissa händelser så att användarna enkelt kan hitta dem vid eventuella utredningar.
 • Avancerade sökverktyg: Smart sökning och Sekvensutforskaren tillåter användarna att snabbt gå igenom stora mängder bevis
 • Integritetsmaskning: Se till att integriteten är skyddad och att det finns bevis när det behövs med justerbara användarrättsskyddade permanenta och lyftbara maskor, som sträcker sig från ljusoskärpa till helt grå DLNA-support: visa video direkt på en TV-skärm som stöds, utan att det behövs dator eller programvara

 

Säker och effektiv videohantering

Kameraövervakning från Gate Security - Milestone XProtect Corporate

 • Kostnadseffektiv videolagring: Videolagring i flera steg med videoredigeringsmöjligheter ger effektiv långsiktig lagring, medan all video bibehålls online
 • Bevissäkring: Säkerställer tillgängligheten till inspelningar för undersökningar genom att tillåta användare att manuellt förlänga lagringstiden genom att åsidosätta sedvanliga videolagrings- och redigeringspolicyer
 • Kryptering av videodatabaser och digital signering: XProtect Corporate inkluderar många säkerhetsfunktioner för högriskinstallationer. Inspelningsdatabasen använder AES256 för att kryptera och SHA-2 för digital signering. Använd vår systemhårdningshandledning för att se hur du bäst säkrar din systemdesign.
 • Strikta användarrättigheter: Skyddar integriteten hos livesänd- och inspelad video genom att begränsa tillståndet till specifika kameror, funktioner och tidsperioder eller kontrollera enskilda användaråtkomster
 • Metadata-ramverk: Har ett generiskt ramverk för hantering och lagring av videorelaterade metadata
 • Tvåstegsverifiering: Ser till att endast behöriga användare kan komma åt installationen via XProtect® Web Client och XProtect Mobile