Milestone XProtect Corporate är den ultimata mjukvaran för kameraövervakning i storskaliga områden som kräver hög säkerhet, som t.ex. flygplatser och storstäder.

XProtect Corporate är ett kraftfullt IP-kameraövervakningssystem som är designat för distributioner som är storskaliga och som kräver hög säkerhet.

Dess administrationsgränssnitt möjliggör en effektiv hantering av systemet och alla dess anslutna övervakningskameror och säkerhetsapparater, oberoende av storlek på system eller om det är distribuerat över flera platser.

För system som kräver en enorm medvetenhet över situationen och en exakt respons av incidenter, så har XProtect Corporate interaktiva kartor som är kopplade till larm och inbyggt stöd för Milestones funktionalitet för videovägg, XProtect Smart Wall.

XProtect Corporate tillhandahåller den ultimata systemtillförlitligheten för installationer med krav på hög säkerhet. Stöd för Edge Storage kombinerat med Failover Recording Servers försäkrar att videoinspelningarna från övervakningskamerorna aldrig behöver bli avbrutna.


Produktblad

pdfXProtect Corporate - Broschyr   

pdfXProtect Corporate - Specifikation


Pålitlig, högpresterande övervakningsmjukvara

Kameraövervakning från Gate Security - Milestone XProtect Corporate

Standby videoinspelningsservrar: För installationer med krav på hög säkerhet som konstant kräver tillgång till video, som t.ex. flygplatser och städer, upprätthåller inspelningsservrarna både videogranskning och inspelning med minimalt avbrott och videoförlust vid nätverksproblem, serverfel eller annat systemfel.

Högpresterande videoinspelningsservrar: En unik lösning i flera skikt för datalagring med möjlighet för data grooming erbjuder en effektiv och långsiktig lagring.

Kryptering av videodatabas och digital signering: Skyddar lagrat videomaterial i systemet från obehörig granskning, ändring eller manipulering.

Edge Storage med flexibel hämtning av data: Ett redundansalternativ som försäkrar en kontinuerlig video- och ljudinspelning vid hämtning av videodata baserat på tidsscheman eller händelser.


Ideal för storskalig och distribuerad kameraövervakning

Kameraövervakning från Gate Security - Milestone XProtect Corporate

Obegränsad skalbarhet av system: XProtect Corporate stödjer ett obegränsat antal övervakningskameror, användare och platser.

XProtect Corporate kan sammankopplas med de flesta kameraövervakningssystem och nätverksvideoinspelare från Milestone för central och kostnadseffektiv administration av geografiskt åtskilda övervakningsplatser.

Koppla samman flera system av XProtect Corporate och XProtect Expert till en master/slavehierarki av förenade övervakningsplatser.

Kan integreras med olika typer av affärs-, säkerhetssystem och videoanalysverktyg, vilket skapar en ytterst stor användbarhet för operatören.


Egenskaper för en effektiv direkt kameraövervakning

Kameraövervakning från Gate Security - Milestone XProtect Corporate

Larmhanterare: Larmfunktion som ger en klar och tydlig översikt av säkerhets- och systemrelaterade larm med omedelbar tillgång till övervakningskameror för verifiering, vilket minskar antalet falsklarm.

Bokmärk händelser: Flagga särskilda videosekvenser med beskrivningar för informationsdelning mellan användare som behöver granska incidenter.

Karta i flera skikt: En omfattande översikt av alla övervakningskameror och hela installationen av kameraövervakningssystemet.

XProtect Smart Wall: En tilläggsprodukt för videovägg som kan integreras med XProtect Smart Client och kartfunktionen.