Milestone XProtect är ett kraftfullt kameraövervakningssystem som är stabilt, enkel att underhålla och har stöd för en mängd olika hårdvara i form av bl.a. nätverk och kameror. 

Milestone XProtect är främst ett kameraövervakningssystem för mellanstora företag och uppåt. Beroende på vilka krav som finns på övervakningssystemet, så kan Gate Security skräddarsy funktionaliteten i Milestone så att det passar organisationen.

Administrera och monitorera systemet via mobiltelefon eller surfplatta.

Kameraövervakning från Gate Security - Milestone XProtect Corporate
Upp till 48 övervakningskameror
Installation på en plats
Valfria tilläggsfunktioner
Kameraövervakning från Gate Security - Milestone XProtect Professional
Obegränsat antal kameror
Installation på flera platser
Valfria tilläggsfunktioner
Skalbarhet
Kameraövervakning från Gate Security - Milestone XProtect Expert
Obegränsat antal kameror
Installation på flera platser
Valfria tilläggsfunktioner
Skalbarhet
Redundans
Maskinvaruacceleration
Kameraövervakning från Gate Security - Milestone XProtect Corporate
Obegränsat antal kameror
Installation på flera platser
Valfria tilläggsfunktioner
Skalbarhet
Redundans
Maskinvaruacceleration
Distribuerad administration