InVue

TV Manager

Ett system för att hantera alla dina TV-apparater.

TV Manager är ett enda system som automatiserar hanteringen av alla skärmar i dina butiker, ger statusvarningar i realtid och rapporterar om planogramöverensstämmelser. Detta medför att de anställdas produktivitet ökar genom att man tar bort manuella processer.

När TV Manager har installerats upptäcker sensorn automatiskt TV-märken och modeller. Den varnar också när strömavbrott upptäcks och startar om alla skärmar när strömmen återkommer.

Frigör dig från den manuella, arbetskrävande processen att hantera alla dina TV-skärmar. Med InVue LIVE mobilapp kan du styra dina TV-apparater individuellt eller tillsammans genom en enda funktion.

En instrumentpanel för att fatta bättre beslut. Datan hjälper dig att förstå trender i dina butiker och automatiserar planogramrapportering mellan återförsäljare och märken.

Kontakta oss

Om du vill ha en offert eller annan information från Gate Security, vänligen beskriv ditt ärende i meddelandet. Vi kontaktar dig då direkt via e-post eller telefon. Du kan också ringa eller mejla oss direkt.

Skicka meddelande