InVue

Insight

Molnbaserat analysverktyg för optimering av planogram.

Sammanfattning av Insight

  • Insight samlar statistik över när och hur länge smartphones, surfplattor och andra produkter lyfts upp av kunden från varularmsställen.

  • Statistik finns att tillgå för varje elektronikenhet från butiks-, region- upp till företagsnivå.

  • Koppla in upp till 16 olika elektronikenheter till Insight Hub och få statistik över dessa.
    Ytterligare 16 enheter kan kopplas in via Insight Expansion Box.

  • Med Insight får du även kontroll över alla enheters säkerhetsstatus och kan (av)aktivera larm.

  • Insight kan administreras från olika nivåer, från butikschef via regionchef till huvudkontoret.

  • Meddelanden från systemet kan skickas ut via SMS eller e-post.

  • Fungerar med iOS och Android-enheter.

Synlighet i Insight
Vet vilka produkter som kunden interagerar med och hur länge. Visas rätt produkter på rätt ställe? Aktivera och inaktivera varularmen.

Översikt av systemet
Regionchefer och huvudkvarter har tillgång till information i analysverktyget över alla butiker och får meddelanden från systemet. Butikschefer har tillgång till information i analysverktyget från sin butik och får meddelanden från systemet.

Kontakta oss

Om du vill ha en offert eller annan information från Gate Security, vänligen beskriv ditt ärende i meddelandet. Vi kontaktar dig då direkt via e-post eller telefon. Du kan också ringa eller mejla oss direkt.

Skicka meddelande