Gate Security AB ska leverera användarvänliga säkerhetsprodukter till butiker, privata företag och den offentliga sektorn.

Huvudmålet är att minska stölder och trygga kundens omgivning med den allra senaste teknologin som finns att tillgå på marknaden.

Gate Security AB har levererat tjänster och installerat användarvänliga säkerhetsprodukter till butiker, kedjor, privata företag och den offentliga sektorn sedan 2003.

 

Gate Security är en certifierad anläggarfirma enligt SSF 1061 och certifierade kameraingenjörer enligt SSF 1069.

Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan, från analys och dokumentation till installation, driftsättning och underhåll.

Vi erbjuder fullständiga säkerhetslösningar för kunder med höga säkerhetskrav inom:

  • Handel
  • Kommun & landsting
  • Transport
  • Logistik
  • Fotbollsarenor
  • Bensinstationer mm.

Vi erbjuder marknadsledande larmteknik med trygghets- och säkerhetsprodukter av högsta kvalitet såsom system för:

  • Kameraövervakning
  • Varularm
  • Passersystem
  • Porttelefoni.

Företaget har rikstäckande försäljnings och serviceorganisation med kontor i Karlstad, Stockholm och Göteborg.

För att täcka hela Sverige samarbetar Gate Security med ett antal utvalda partners.

Gate Security finns även i Norge (Gate Security AS) och i Finland (Gate Security OY) med egen försäljning och serviceorganisation.