Gate Security AB har för sin verksamhet upprättat ett kvalitetsledningssystem enligt kraven i ISO 9001:2008 samt uppfyllande kraven i SSF 1044 nivå 3 och 4.

Kvalitetsledningssystemet utesluter ISO 9001:2008 krav 7.3 Konstruktion och utveckling.

Avsnittet utesluts beroende på att 101 inte har konstruktionsansvar eller arbetar med produktutveckling.

Kvalitetsarbetet berör alla i företaget. Alla bidrar tillsammans för att utföra vårt arbete så att vi får nöjda kunder och en grund för fortsatt verksamhet och utveckling.

Kvalitetsledningssystemet bygger på ständiga förbättringar av verksamheten genom uppföljning av kvalitetsmål, kundtillfredsställelse, avvikelsehantering och interna revisioner.