Kameraövervakningssystemet exacqVision är nu integrerad med larmbågessystemet Sensormatic Synergy.

Tillsammans skapar exacqVision och Sensormatic Synergy en sammankopplad säkerhetslösning för butiker som både är förebyggande och som minimerar stöld.

 

Mer information

LarmbågarexacqVision