Videor för olika funktioner och egenskaper för Sensormatics larmprodukter.

Gate Security levererar och installerar Sensormatic Synergy:

  • Larmbågar i AM-teknik - Ett effektivt stöldskydd med förebyggande syfte
  • RFID-teknik - För inventering av produkter i realtid
  • Data från IR-sensorer - Ger kundräkning för butiksanalys
  • IP-kameraövervakning - För visuell kontroll av larmaktivitet

 

Sammankopplat ger varularmet/larmbågarna, kundräkningen och produktinventeringen dig möjligheten att skapa en överlägsen kund- och personalupplevelse.

 

Mer information

Larmbågar

Kameraövervakningssystemet exacqVision är nu integrerad med larmbågessystemet Sensormatic Synergy.

Tillsammans skapar exacqVision och Sensormatic Synergy en sammankopplad säkerhetslösning för butiker som både är förebyggande och som minimerar stöld.

 

Mer information

LarmbågarexacqVision

Larmetiketterna Advanced Performance Xtreme (APX) levererar ett överlägset stöldskydd med beprövad Sensormatic-teknologi.

APX-larmetiketten har en exceptionell räckvidd, känslighet, larmdetektion och konsekvent avaktivering med praktiskt taget inga falsklarm.

 

Mer information

Larmetiketter Larmbågar

Med TrueVUEs plattform för butiksanalys samlas data från kundräkning och lagerhantering in från butiken, vilket gör att du får information om gör butiken presterar när du behöver det.

Med direkt åtkomst till realtidsdata ges möjligheten att fatta bättre beslut, där man kan skapa personlig kontakt med kunder för att leverera den service de förväntar sig och förtjänar.
 

Mer information

Larmbågar