Med denna funktion kan användare permanent spara, namnge och administrera viktiga videoinspelningar på servern.

Med bokmärken kan användaren namnge, tagga och relatera videoklipp för långsiktig, serverbaserad lagring av viktiga bevis.

Fallhantering är ett verktyg för att organisera alla relaterade bokmärken till ett fall. Alla bokmärken i ett fall kan enkelt exporteras i ett enda steg.

 

Mer information

exacqVision VMS