Mer än att vara en videovägg ger VideoPush användaren möjlighet att direkt överföra valda övervakningsvideo, layouter, grupper eller en hel vy till en annan exacqVision klientmonitor, t.ex. en offentlig monitor eller videovägg.

Perfekt för detaljhandeln, ger VideoPush möjligheten till att gemensam visning av video mellan olika platser och användare.

T.ex. kan en användare som upptäcker en misstänkt händelse i en av deras butiker direkt överföra videon till en videovägg eller en annan användares monitor där man kan granska situationen och därefter vidta lämpliga åtgärder.

 

Mer information

exacqVision VMS