Vid fjärrsupport använder man sig av Cross Point Device Explorer för att hantera larmbågarna för konfiguration och felhantering.

 

Mer information

Fjärrsupport