Med CrossPoint Analytics kan butiksansvariga få tillgång till besöksstatistik och annan information som berör butikerna.

Informationen samlas in via kundräknare, integrerade i larmbågarna eller fristående.

 

Mer information

ButiksanalysLarmbågarKundräknare