Videor för olika funktioner och egenskaper för CrossPoints larmprodukter.

Framtidens varularm med larmbågar från Cross Point.

Larmbågarna finns i både RF och AM-teknik och är IP-baserade.

Våra larmbågar blir via anslutning till vår CrossCONNECT-plattform en kombination av:

  • Varularmssystem
  • Kundräknare med butiksanalys
  • Felhanteringssystem
  • Reklamsystem

 

Mer information

LarmbågarKundräknareButikanalys

Med CrossPoint Analytics kan butiksansvariga få tillgång till besöksstatistik och annan information som berör butikerna.

Informationen samlas in via kundräknare, integrerade i larmbågarna eller fristående.

 

Mer information

ButiksanalysLarmbågarKundräknare

Vid fjärrsupport använder man sig av Cross Point Device Explorer för att hantera larmbågarna för konfiguration och felhantering.

 

Mer information

Fjärrsupport